Wizyta Gościa z Sądu Rejonowego w Gdańsku.

We wtorek 3 grudnia Naszą szkołę odwiedziła Pani Katarzyna Piotrowska, która na co dzień jest sędzią w sprawach Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Uczniowie mieli możliwość zadania pytań dotyczących zarówno pracy sędziego, jak i kar jakie ponosi się za różnego rodzaju przestępstwa. Także został poruszony temat Praw Dziecka a Nasz Gość wspomniał, że oprócz praw każdy człowiek ma również obowiązki i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. To było bardzo ciekawe spotkanie!

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH