Rekrutacja do klas pierwszych

Trwa nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.  Zapraszamy do udziału w rekrutacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce „Rekrutacja”.