XXVII konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej!

 

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.
Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-V szkół podstawowych.
Opis:
Pracą konkursową jest opowiadanie o objętości do 8 stron.
Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej
z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.
Nagrody:
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 20.03.2017

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH