Dokumenty

Karta upoważnień klasy 1-5

Upoważnienie klas 1-5

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenia rodziców

Religia

Zgoda rodziców na udział w wycieczkach

Deklaracja dotycząca żywienia

Oświadczenie osoby upoważnionej

Statut

Procedura COVID klas 1-3

WDŻ