Aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA Program rządowy

“Aktywna tablica” to rządowy program, w którym wzięła udział nasza szkoła, na lata 2017-2019 rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Sieć “Aktywna tablica” tworzą e-koordynatorzy szkół uczestniczących w programie. Jednym z wytycznych programu było uczestniczenie nauczyciela naszej szkoły w co najmniej 3 spotkaniach  w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli, jak również uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK. Nauczyciel brał również  udział w spotkaniach organizowanych przez CEN   w Gdańsku, gdzie poruszano tematy związane z oprogramowaniem, które byłoby przydatne podczas zajęć do współpracy z tablicą multimedialną czyli jak można usprawnić, uatrakcyjnić lekcję z wykorzystaniem  projektora i tablicy.  W ramach programu nauczyciel brał też udział w szkoleniu z zastosowania i obsługi telewizora interaktywnego. Całkowita kwota na wykonanie zadania 17 500 zł. ( 14 000 zł. kwota dotacji, 3 500 zł. wkład własny)

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH