Dotacja czytelnicza

DOTACJA CZYTELNICZA

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspomagania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. wypożyczalnia Szkoły Podstawowej CET otrzymała środki finansowe (15tys. zł, w tym 3tys. zł wkładu organu prowadzącego) na zakup książek. Dzięki temu biblioteka wzbogaciła się o 524 pozycje: nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych (27 %).

W związku z programem zostały podjęte i zrealizowane następujące działania:

– zakup książek został poprzedzony rozmowami oraz przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów i rodziców na temat zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, konsultacjami z nauczycielami na temat wyboru odpowiedniej lektury.

– szkoła podjęła współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Kolbudach oraz  z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, filia nr 8

– zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów.

– przedstawienie rodzicom korzyści wynikających z czytania.

– współpraca ze środowiskiem lokalnym.

– realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

– organizowanie inicjatyw sprzyjających czytaniu.

– dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH