Zapisy, regulamin rekrutacji do klasy I znajduje się pod formularzem.

  do klasy:
  rok:  Dane osoby zgłaszającej

  Dane dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.)

  Oświadczenia i upoważnienia


  UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH