Monthly Archives: Listopad 2019

Pracujemy metodą projektu … w tym roku szkolnym część zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadzona metodą projektu. Metoda ta jest aktywizującą, jedną z bardziej skutecznych metod nauczania. Polega ona na samodzielnej, zespołowej pracy uczniów nad zadanym tematem. Może trwać […]
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH