Monthly Archives: Luty 2020

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach przedszkolnych czy zamykanie przedszkoli. Niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w […]
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH