Kemping w klasach III

3 lutego odbył się 2-godzinny kemping w klasach 3. Wspólnie z dziećmi i pomocą 3 nauczycielek mieliśmy szanse zagwarantować dzieciom świetna zabawę, a przy tym przekazać wiedzę na temat kempingowania w języku angielskim. Używaliśmy wielu zwrotów, wyrażeń oraz wprowadzone zostało słownictwo, które zastosowaliśmy w praktyce. Nie zabrakło również części oficjalnej – dzieci otrzymały karty pracy i wspólnie rozwiązywały zadania w grupach.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH