Projekt edukacyjny “Czytające Dzieciaki”

W ramach projektu edukacyjnego “Czytające Dzieciaki” klasa 2a omówiła Legendę Warszawską o Syrence. Jednak tym razem forma pracy była zupełnie inna. Każdy uczeń mógł wybrać, które zadanie wykona. Każdy pracował w swoim tempie oraz w miejscu, które sobie wybrał. Uczniowie byli odpowiedzialni za swoje zadania, bo samodzielnie je sprawdzali z kartą kontrolną oraz dokonali samooceny każdego zadania.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH