Program “Szkoła Demokracji”

W ubiegły piątek, 9 listopada Samorząd Uczniowski wybrał się na spotkanie w celu omówienia pomysłów do programu Szkoła Demokracji, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.
Zgłosiliśmy się do programu, gdyż chcemy ulepszać swoje funkcjonowanie oraz zaangażować uczniów w życie szkoły. Jeśli uda nam się zrealizować 5 wyzwań z 5 różnych obszarów, otrzymamy certyfikat, który poświadczy, że nasza szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. Efekty naszej 3 godzinnej pracy nad pomysłami i ich realizacją, można zobaczyć na gazetce Samorządu Uczniowskiego na parterze nowego budynku szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pomysłami i współpracy, zarówno podczas realizacji już zaplanowanych wyzwań jak i podsuwaniu nowych.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH