Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

Drodzy Rodzice, rok szkolny 2016/2017 postanowiliśmy rozpocząć nietypowo – przesyłamy Państwu informację dotyczącą organizacji pierwszych dwóch dni września.

 

Dzień 1 września 2016 r. to dzień przygód i zabaw dla dzieci. Z ramowym programem jego przebiegu mogą się Państwo zapoznać tutaj.

 

2 września 2016 r. nasi nauczyciele i wychowawcy zorganizują uczniom czas jeszcze bez typowych zajęć szkolnych. Tego dnia omówimy zasady bezpieczeństwa, zapoznamy się z organizacją pracy szkoły, planem lekcji, zwiedzimy odmienioną bibliotekę, która w tym roku kryje wiele atrakcji, spotkamy się i porozmawiamy z nauczycielami uczącymi w klasach i grupach oraz z dyrekcją szkoły według wyznaczonego poniżej harmonogramu:

  • 07.00–08.00 – świetlica,
  • 08.00–13.45 – zajęcia i spotkania uczniów w klasach z wychowawcami, uroczysty apel z nauczycielami i dyrekcją oraz przerwa obiadowa,
  • 13.45–17.30 – świetlica.
 

Szczegółowy harmonogram dnia 2 września 2016 r. przedstawia się następująco:

Klasa 07.00–08.00
świetlica
08.00–12.30
zajęcia
apel
–sala gimnastyczna
12.30–13.45
obiad
13.45–17.30
świetlica
1a sala 2 sala 2 09.30 12.30 sala 2
1b sala 2 sala 1 09.30 12.30 sala 1
2a sala 6 sala 6 09.30 12.30 sala 6
2b sala 6 sala 7 09.30 12.55 sala 7
3a sala 13 sala 13 10.30 13.20 sala 13
3b sala 10 sala 10 10.30 12.55 sala 10
3c sala 10, 13* sala 11 10.30 12.55 sala 10, 13*
4a świetlica sala 3 11.30 13.20 świetlica
4b świetlica sala 5 11.30 13.20 świetlica
5 świetlica sala 4 11.30 13.20 świetlica

*podział zgodny z listą na tablicy ogłoszeń

 

W dniach 1 i 2 września 2016 r. rodzice naszych uczniów pozwalają swoim dzieciom na samodzielność. Odprowadzacie Państwo dzieci do wyznaczonej sali i pozostawiacie pod opieką wychowawcy. Dla wszystkich uczniów zostanie zamówiony obiad. W razie rezygnacji prosimy o zgłoszenie SMS na numer 508 168 069 lub mailem na adres sekretariat@cet-edu.pl.

 

Państwa natomiast zapraszamy serdecznie na powitanie nowego roku szkolnego i spotkania z nauczycielami i dyrekcją w dniach:

  • 5 września 2016 r. o godz. 17.45 – spotkanie dla klas 1a (s. 2) i 1b (s. 1),
  • 14 września 2016 r. o godz. 17.45 – spotkanie dla klas 2a (s. 6), 2b (s. 7) i 3a (s. 13),
  • 15 września 2016 r. o godz. 17.45 – spotkanie dla klas 3b (s. 10), 3c (s. 11) i 4a (s. 3),
  • 16 września 2016 r. o godz. 17.45 – spotkanie dla klas 4b (s. 5) i 5 (s. 4),
  • 16 września 2016 r. o godz. 18.45 – spotkanie przewodniczących trójek klasowych z dyrekcją.
 

Ważne:

  • 2 września 2016 r. uczniów obowiązuje strój galowy.
  • Rodziców przywożących dzieci do szkoły prosimy o parkowanie wyłącznie na parkingu szkolnym lub poza terenem szkoły, o niepozostawianie samochodów na drodze dojazdowej (względy bezpieczeństwa PPOŻ) oraz o niepodjeżdżanie bezpośrednio pod szkołę.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH