„Jestem Bezpieczny”

15 października 2015 r. w naszej szkole został zorganizowany wewnętrzny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Jestem Bezpieczny”. W konkursie uczestniczyli uczniowie w dwóch turach: klasy 1, klasy 2–3. Uczniowie zmagali się z zadaniami, wykazując się wiedzą z zakresu: zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpieczeństwa w domu/szkole, znajomości znaków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klasy 4 przygotowali dla młodszych kolegów scenki ukazujące użycie numerów alarmowych w różnych sytuacjach życia codziennego. W ramach realizowanego w naszej szkole konkursu odbyło się również spotkanie z policjantami z Posterunku Policji w Pruszczu Gdańskim. Celem tego spotkania było przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole i na podwórku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono szczególną uwagę na znajomość numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych oraz noszenie znaczków odblaskowych, dzięki którym zawsze jesteśmy widoczni na drodze.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH