„Nie-zwykłe spotkania”

23 i 30 października 2015 r. w klasach I odbędą się bezpłatne warsztaty edukacyjne zorganizowane przez fundację VERBA. W programie spotkanie z bohaterami bajek z serii „Leon i jego nie-zwykłe spotkania”, wspólne gry i zabawy oraz rysowanie i kolorowanie.

Cele warsztatów:

  • budowanie przyjaznego klimatu dla integracji od wieku wczesnodziecięcego,
  • propagowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością – zrozumienie, szacunek, wrażliwość, empatia,
  • nauczenie dzieci umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi,
  • zaspokajanie ciekawości dzieci w odniesieniu do różnorodności otaczającego nas świata.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH