Sejmik Dziecięcy

Już 10 września w Przedszkolu językowo – sportowym CET odbędzie się niezwykłe wydarzenie – Sejmik   Dziecięcy. W roli marszałka Sejmiku – Dyrektor przedszkola, a w roli posłów – wszystkie przedszkolaki. Będziemy wspólnie omawiać punkty Kodeksu Przedszkolaka oraz dyskutować o dobrym zachowaniu. Zwieńczeniem będzie przyjęcie uchwały o Dobrym Zachowaniu poprzez głosowanie. Dzięki temu dzieci nie tylko zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania Sejmu oraz zasadach dobrego zachowania w przedszkolu, ale również nauczą się dyskutować, wypowiadać własne zdanie.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH