Samorząd Uczniowski

Drodzy Uczniowie, Rodzice!

26 października 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W tym roku o tytuł Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego ubiegały się: Gabriela Gala, Amelia Rutkowska, Małgorzata Burek, Oliwia Wójcicka.  Rywalizacja była bardzo wyrównana. Ostatecznie w wyniku głosowania członków SU Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Gabriela Gala z klasy Va, Małgorzata Burek z klasy IVa objęła funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Gratulujemy!

Skład samorządu

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH