Projekt ,,Jesień w szkole” dla klas 1-3.

Dwa miesiące wakacji minęły błyskawicznie. Nasi uczniowie ponownie zasiedli w ławach szkolnych, niektórzy po raz pierwszy .

Początek roku szkolnego uświetniła wspólna zabawa.

Dalej było…tylko lepiej.  W ramach pracy metodą projektu wdrożyliśmy się w szkolne życie: każda klasa stworzyła swój kodeks, kalendarz urodzin, dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły mury naszej szkoły zostały pasowane na ucznia. Prowadziliśmy zajęcia, zabawy i gry zespołowe, które zmierzały do osiągnięcia celu głównego jakim było zrozumienie, że wszyscy zależymy od siebie nawzajem, a zachowanie jednych osób wpływa na innych.

Efektem końcowym projektu była inscenizacja pt.,,Czerwony Kapturek” przygotowana przez klasę 3A, która była koordynatorem projektu.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH