Opieka wakacyjna w sierpniu

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,

 

Szkoła Podstawowa CET  oferuje podczas wakacji opiekę i zajęcia wakacyjne od 7.00 do 16.00    w terminach:

01-04 sierpnia 2017 roku,

07-11 sierpnia 2017 roku

21-25 sierpnia 2017 roku

zapisy będą się odbywały w formie elektronicznej z poziomu strony internetowej szkoły:
https://cet-edu.pl/zapisy-na-wakacyjna-opieke-swietlicowa/ w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 roku. Dotrzymanie terminu zgłoszenia ma ogromne znaczenia dla zaplanowania zatrudnienia odpowiedniej ilości wychowawców i opiekunów.

 

Podczas pobytu dziecka proponujemy całodzienne wyżywienie: śniadanie w cenie 2 zł dziennie, dwudaniowy obiad w cenie 8 zł dziennie oraz podwieczorek w cenie 2 zł dziennie (zamówienie posiłków do 31 maja, możliwość odwołania  do godz. 16.00 dnia poprzedzającego pobyt dziecka), zamówienie obiadów jest możliwe z poziomu strony internetowej, natomiast zamówienie śniadań i podwieczorków w sekretariacie szkoły;

 

Pobyt dziecka w placówce podczas wakacji jest  pokrywany z czesnego, dodatkowo płatne mogą być tylko wyjazdy poza szkołę: transport, bilety do  kina, muzeów itp. oraz inne dodatkowe atrakcje.

Harmonogram zajęć wakacyjnych zostanie zamieszczony na stronie www do dnia  07.07.2017 roku

Opiekę nad uczniami będą sprawowali nauczyciele SP CET oraz dodatkowo zatrudnieni wychowawcy wakacyjni;

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej CET

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH