Dzień Języka Ojczystego

21 lutego będziemy obchodzić w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO 17.11.1999 roku.
Ten dzień ma podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące ,które stanowią 43% wszystkich używanych.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH