Dni 2 maja i 27 maja

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 2 maja oraz piątek 27 maja w szkole zapewniona będzie opieka świetlicowa dla uczniów klas 1-4.
Obecność dziecka w tych dniach w świetlicy proszę zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do: odpowiednio: 22 kwietnia i 13 maja br. Lista jest dostępna na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły oraz w sekretariacie.

Dzieci nie zgłoszone nie będą przyjmowane na świetlicę.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH