Ciekawe zajęcia w sierpniu

Sierpniowe zajęcia w naszym przedszkolu:

Tydzień 1
1-4.08.2017r. – Bezpieczna zabawa w przedszkolu.
Podczas tego tygodnia dzieci poprzez różnorodne zabawy, bajki terapeutyczne oraz pogadanki będą poznawały zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
Dzieci zapoznają się z zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo własne i innych dzieci w trakcie zabaw w przedszkolu (m.in. korzystanie z zabawek oraz ze sprzętu przedszkolnego zgodnie z zasadami użytkowania, reagowanie na polecenia nauczyciela) , rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami (tj. znajomość swoich praw, kształtowanie umiejętności zrozumienia dla potrzeb i uczuć innych), nabywanie przez dzieci umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i dochodzenia do kompromisu oraz sprzeciwiania się występowania przemocy fizycznej w gronie kolegów i koleżanek.
Tydzień 2
7-11.08.2017r. – O prawach dziecka…
Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Uczenie dzieci praw nie oznacza ofiarowania im całkowitej swobody, decyzji, braku obowiązków, negacji wszystkich wartości. Jest to uczenie rozumnego korzystania z własnych możliwości i przywilejów
W tym tygodniu będziemy omawiali poszczególne prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka. Punktem wyjścia będzie dla nas wiersz M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka…”. Nie zabraknie również ciekawych zabaw, bajek i piosenek, które pomogą dzieciom zrozumieć otaczający świat oraz nauczą dbania o własne dobro. Jedynie dziecko świadome swoich praw rozumie, że inni także je mają.
Tydzień 3
14-18.08.2017r. – Oto ja…
“Oto ja i taki (-a) jestem, jestem OK.” Byłoby wspaniale, gdyby każdy mógł tak o sobie powiedzieć. Podczas tego tygodnia będziemy zachęcali dzieci do autorefleksji – zastanawiania się jaki jestem, jakie są moje mocne strony, zdolności, potrzeby, przeżycia. Świadomość swoich mocnych stron wzmacnia pewność siebie i pomaga w budowaniu pozytywnego odbioru swojej osoby.
Tydzień 4
21 – 25.08.2017r. – Marzenie mam…
Znamy marzenia swoich dzieci?
A może pamiętamy swoje marzenia, gdy byliśmy mali?
O czym najczęściej marzą dzieci?
To tydzień, podczas którego popuścimy wodze fantazji…
Będziemy zastanawiali się co to są marzenia, czy wszystkie można spełnić, o czym marzą dzieci z różnych stron świata i dlaczego marzenia są tak ważne. Nauczymy się również piosenki zespołu Fasolki „O czym marzą dzieci (Marzenia te duże i te maleńkie …)”.
Tydzień 5
28 – 31.08.2017r. – Projekt edukacyjny: „Zaczarowana wyspa”.
Pozostajemy w świecie wyobraźni…
W ramach projektu „Zaczarowana wyspa” każda grupa stworzy swoją wyspę. Materiały, sposób wykonania dowolny 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH