Zajęcia z ceramiki w zerówkach

„Wybuchowi Naukowcy” wraz z „Pomysłowymi Wynalazcami” na uczestniczyli w zajęciach ceramicznych.
Grupy cały rok twórczo pracowały, a na ostatnich zajęciach spotkała ich niespodzianka. Każdy mógł mieć na twarzy bądź rękach to, o czym zamarzył.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH