Konkurs na maskę karnawałową

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie:
 
UWAGA! KONKURS!
 
Jedną z tradycji karnawału jest bal maskowy. Prawdziwa maskarada nie może obejść się jednak bez maski..

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zmaganiach plastycznych na:

” Najpiękniejszą Maskę Karnawałową.”

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego jest Szkoła Podstawowa CET, która pragnie zaprosić wszystkie uzdolnione plastycznie dzieci z Trójmiasta i województwa pomorskiego do zaprezentowania własnoręcznie wykonanej maski karnawałowej.

 

1. CEL KONKURSU:

– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów,

– inspirowanie do pracy twórczej,

– kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

– wzbogacanie wiedzy uczestników tradycjami karnawału.

 

2. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa CET w Kowalach.

 

3. WARUNKI KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy: maski karnawałowej.

Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna grupy, adres placówki, do której uczęszcza dziecko i telefon lub dane rodzica z telefonem).

 

4. TECHNIKI I FORMAT PRAC:

– technika dowolna: malarstwo, pastele, akwarela, farby plakatowe, collage, techniki mieszane, wydzieranki, plastelina.

Format pracy to maska karnawałowa, którą można założyć.

5. ADRESACI KONKURSU:

– I kategoria klasy: I – III,

– II kategoria klasy: IV-VI.

6. OCENA PRAC:

Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematyką,

– oryginalność pomysłu,

– ciekawa technika.

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.

Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej CET.

www.cet-edu.pl zakładka: Szkoła.

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

 

7. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace wykonane i opisane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć lub przesłać do dnia 25 LUTEGO 2017 r. Dzieci ze szkoły Podstawowej CET składają prace u swoich wychowawców.Prac nie należy składać lub zwijać!

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 lutego 2017 r.

Adres wysyłki prac:

Szkoła Podstawowa CET

ul. Gruszkowa 3

80-180 Kowale

z dopiskiem: Maska

 

8. NAGRODY

Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej w Szkole Podstawowej CET w Kowalach, w dniu 4.III.2017 r.

 

9. UWAGI

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania prac w formie wystawy pokonkursowej. Prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej CET.

Prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac wynikające z ich niewłaściwego transportu.

Prace można przesyłać droga pocztową lub przekazać bezpośrednio organizatorowi konkursu.

Prace zbiorcze nadesłane z jednej placówki powinny zawierać imienna listę zawierającą dane autorów prac( imię i nazwisko, adres szkoły, telefon kontaktowy).

Organizator konkursu nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych oraz dojazdem na uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom.

Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace w każdej kategorii:

 

1 miejsce – w kategorii klas 1-3 oraz w kategorii klas 4-6

2 miejsce – w kategorii klas 1-3 oraz w kategorii klas 4-6

3 miejsce – w kategorii klas 1-3 oraz w kategorii klas 4-6

 

Postanowienia Jury są ostateczne. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Koordynatorzy projektu:

I.Chudzikiewicz / K. Jóżwiak

Zapraszamy do udziału!!!

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH