Zajęcia pozalekcyjne na rok szkolny 2021/22


Druk 3D

Zajęcia dedykowane dla klas IV-VIII (limit 10 osób w grupie)

Poznajemy drukarkę 3D, filamenty, techniki druku, oprogramowanie i edytory 3D.

W programie:

Poznanie budowy drukarki 3D

Obsługa filamentu

Parametry druku z różnych tworzyw

Tworzenie i edytowanie modeli 3D w programach Tinkercad, DesignSpark

Zasoby portalu Thingiverse

Wydrukowanie wybranych modeli stworzonych na zajęciach

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas I – II

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas pierwszych i drugich mają na celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej SP CET. Celem nauczania jest opanowanie przez naszych najmłodszych uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych. Zajęcia oparte będą na ćwiczeniach komunikacyjnych, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 


Bystre niedźwiadki

Więcej


Drużyna harcerska

Śpiewajmy razem

Na zajęciach „Śpiewajmy razem” będziemy uczyć się śpiewu zbiorowego i indywidualnego.


Chór Szkolny Vivo

Miejsce w którym razem będziemy się bawić muzyką, szlifować słuch, emisję głosu ale przede wszystkim śpiewać ile dusza zapragnie. Trenujemy śpiewanie i solo i harmonicznie. Repertuar jest zróżnicowany, zawierający utwory poważne, patriotyczne oraz na uroczyste okazje ale również rozrywkowe. Planujemy jak najwięcej występów. Zespół przeznaczony dla dzieci od klasy 3 wzwyż.


Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia dodatkowe skierowane są do uczniów klas młodszych. Będą to zajęcia o tematyce plastyczno-technicznej rozwijające kreatywność i zmysł artystyczny, podczas zajęć dodatkowych dzieci będą miały szansę zapoznać się z nowymi technikami. Stopień trudności przewidzianych zadań, będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.


Nauka gry na gitarze

Uczymy się grać na gitarze od podstaw, nauki akordów, ćwiczeń rytmicznych , łatwych piosenek poprzez trudniejsze kompozycje, ćwiczenie utworów na dwie gitary, improwizacje muzyczne.

Grupa przeznaczona dla wszystkich uczniów klas podstawowych.

 


Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne dla klas 1-8 to głównie nauka krótkich układów choreograficznych składających się z podstawowych kroków.. Uczniowie mają szanse poznać nie tylko kroki, ale także kulturę i korzenie z jakich się wywodzi. Będziemy pracować nad synchronizacją, poznaniem swojego ciała, współpracą, wzajemnym szacunku do partnera oraz wyczuciem muzycznym. Zajęcia te skupiają uwagę przede wszystkim na pasji, zabawie z muzyką, luźnej atmosferze, ale również systematycznym uczestnictwie i zaangażowaniu żeby mieć szansę zaprezentować nasze umiejętności i efekty.

Szkolne koło sportowe

Celem zajęć szkolnego koła sportowego jest zachęcenie dzieci do czynnego uprawiania sportu i odnajdywania w nim swojej pasji oraz wyszukiwanie talentów sportowych. Na zajęciach wykorzystujemy jak najwięcej sprzętu sportowego. Dzieci uczą się zasad fair play, zasad gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, unihokeja, dwa ognie, kwadranta. Na zajęciach koła sportowego uczymy się również podstaw gimnastyki akrobatycznej, m.in. przewrotu w przód z uniku podpartego, przewrotu w tył.


Piłka nożna

Celem zajęć „Królowie boiska” jest nauczenie dzieci podstaw gry w piłkę nożną, techniki oraz taktyki, stworzenie drużyny oraz przygotowanie jej do turniejów zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych. Chłopcy i dziewczęta uczą się na zajęciach, jak dokładnie podać piłkę, oddać strzał na bramkę czy wykonać zwód. Jednym z ważniejszych zadań szkółki piłkarskiej jest zaszczepienie w dzieciach zdrowego trybu życia przez czynne uprawianie sportu, promowanie zasad fair play, higieny osobistej oraz umiejętności współpracy w zespole.


Siatkówka

Korzyści wczesnego rozpoczynania zajęć w siatkówce związane są ze znaczącymi możliwościami kształcenia motoryki, w szczególności koordynacji ruchowej właśnie już w  wieku 9-13 . Dobra koordynacja ruchowa jest niezbędna do opanowania elementów technicznych w piłce siatkowej. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach, należy zastosować odpowiednie  metody, formy i środki. Proces nauczania gry w siatkówkę jest bardzo złożony i skomplikowany ze względu na ogromną różnorodność działań technicznych i rozwiązań taktycznych. Najlepiej rozpocząć go jak najwcześniej, oczywiście od najprostszych form zabawowych, a następnie ścisłych poprzez fragmenty gry, w tym również gry małe. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, pady, rzuty rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania, przyjmowania odpowiedzialności.


Gimnastyka akrobatyczna

Zadaniem gimnastyki akrobatycznej jest rozwijanie i doskonalenie określonych umiejętności ruchowych. Celem wysokiej specjalizacji w sporcie gimnastycznym jest opanowanie techniki sportowej i systematyczne jej doskonalenie oraz maksymalny rozwój funkcji organizmu i osiągnięcie możliwie najwyższego rozwoju cech psychomotorycznych. Grupy z zajęć gimnastyki akrobatycznej będą podzielone na dwa bloki. Jeden przeznaczony dla uczniów na poziome podstawowym drugi natomiast dla grupy zaawansowanej.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH