Radiowęzeł

Radiowęzeł, który jest zainstalowany w naszej placówce umożliwia przekazywanie informacji i słuchanie muzyki w czasie przerw. Uczniowie przyjemniej spędzają czas, słysząc ulubioną muzykę, a przerwy dzięki temu upływają szybciej i w dobrej atmosferze. Dbamy o to, aby muzyka nie zakłócała odpoczynku, a wiadomości przekazywane przez radiowęzeł dotyczyły najważniejszych spraw uczniowskich.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH