Plan lekcji i przerw

Szkoła czynna jest w godzinach 7.00–17.30.

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.15.

Niektóre z zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, fakultatywnych i sportowych mogą odbywać się przed lekcjami, w godzinach 7.30–8.15.

Świetlica poranna w godzinach 7:00- 8:15 dla klas I-IV, popołudniowa dla klas I-V.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH