Oświadczenie osoby upoważnionej

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH