Kadra

Pani Joanna – dyrektor szkoły, nauczycielka j.angielskiego
Pan Sebastian – zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel historii i WOS

Pani Elwira – zastępca dyrektora szkoły, nauczycielka biologii i chemii

Pani Anna – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Agata – nauczycielka języka hiszpańskiego
Pani Aleksandra – nauczycielka języka hiszpańskiego
Pani Agata – wychowawczyni świetlicy
Pani Agata – nauczycielka j.angielskiego
Pani Magdalena – nauczycielka j.angielskiego

 

Pani Ewelina – nauczycielka j.angielskiego
Pani Hanna – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Jadwiga – nauczycielka geografii i przyrody

Pan Bogusław – nauczyciel religii i etyki

Pani Karolina – nauczycielka j.angielskiego
Pani Karolina – nauczycielka j.angielskiego

Pani Dominika – nauczycielka języka polskiego

Pani Katarzyna – neurologopeda
Pani Kinga – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Marzena – nauczycielka matematyki
Pani Oksana – nauczycielka j.polskiego
Pani Marta – nauczycielka informatyki
Pan Marek – nauczyciel informatyki
Pan Mirosław – nauczyciel fizyki
Pan Piotr – nauczyciel j.polskiego
Pani Marta – nauczycielka języka angielskiego
Pani Agnieszka – nauczycielka j.kaszubskiego, historii, współorganizująca kształcenie
Pani Milena – neurologopeda
Pani Tamara – nauczycielka języka hiszpańskiego
Pani Barbara – wychowawczyni świetlicy
Pani Katarzyna – wychowawczyni świetlicy
Pan Robert – nauczyciel wychowania fizycznego

Pan Stanisław – nauczyciel muzyki

Pani Anna – nauczycielka języka angielskiego
Pani Dominika – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Pani Aleksandra – nauczycielka matematyki

Pani Olimpia – nauczycielka plastyki, techniki i informatyki.
Pani Elżbieta – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, matematyki

Pani Inga – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Pani Nikola – nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawczyni świetlicy
Pani Marlena – nauczycielka współorganizująca kształcenie

Pani Marta – psycholog

Pani Maja – nauczycielka współorganizująca kształcenie
Pan Paweł – wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego

Pani Ania, pedagog specjalny, nauczycielka terapii pedagogicznej

Pani Marta – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
Pani Dorota – sekretarka szkoły
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH