Kadra

Pani Joanna, dyrektor szkoły nauczycielka j.angielskiego
Pan Sebastian, zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel historii i WOS

Pani Agnieszka, nauczycielka j.kaszubskiego, etyki terapii-pedagogicznej

Pani Agata, nauczycielka j.angielskiego
Pani Agata, wychowawczyni świetlicy

Pan Adrian, nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego

Pani Aleksandra, nauczycielka wychowania fizycznego

Pani Anna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Barbara, nauczycielka j.hiszpańskiego
Pani Ewelina, nauczycielka j.angielskiego
Pani Hanna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Jadwiga, nauczycielka geografii i wychowawczyni swietlicy

Pan Bogusław, nauczyciel religii i etyki

Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego
Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego

Pani Karolina, nauczycielka plastyki i techniki

Pani Katarzyna, logopeda
Pani Kinga, wychowawczyni świetlicy
Pani Luiza, nauczycielka matematyki
Pani Magdalena, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Magdalena, nauczycielka j.angielskiego

 

Pani Marzena, nauczycielka matematyki
Pani Oksana, nauczycielka j.polskiego
Pani Paulina, wychowawczyni świetlicy socjoterapeutka
Pan Marek, nauczyciel informatyki
Pan Mirosław, nauczyciel fizyki
Pan Piotr, nauczyciel j.polskiego
Pan Robert, nauczyciel wychowania fizycznego

Pan Stanisław, nauczyciel muzyki

Pani Dorota, sekretarz szkoły

Pani Beata , logopeda szkolny

Pani Malwina , nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Pani Aleksandra , nauczyciel matematyki

Pani Magdalena , nauczyciel techniki i świetlicy

Pani Anna , nauczyciel plastyki

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH