Kadra

Pani Joanna, dyrektor szkoły, nauczycielka j.angielskiego
Pan Sebastian, zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel historii i WOS

Pani Elwira – zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel biologii i chemii

Pani Agata, nauczycielka j.angielskiego
Pani Agata, wychowawczyni świetlicy

Pan Adrian, nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego

Pani Aleksandra, nauczycielka wychowania fizycznego

Pani Anna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Agata, nauczycielka języka hiszpańskiego
Pani Ewelina, nauczycielka j.angielskiego
Pani Hanna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Jadwiga, nauczycielka geografii i przyrody

Pan Bogusław, nauczyciel religii i etyki

Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego
Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego

Pani Karolina, nauczycielka plastyki i techniki

Pani Katarzyna, logopeda
Pani Kinga – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Luiza, nauczycielka matematyki
Pani Magdalena, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Magdalena, nauczycielka j.angielskiego

 

Pani Marzena, nauczycielka matematyki
Pani Oksana, nauczycielka j.polskiego
Pani Marta, nauczycielka informatyki
Pan Marek, nauczyciel informatyki
Pan Mirosław, nauczyciel fizyki
Pan Piotr, nauczyciel j.polskiego
Pani Marta , nauczycielka języka angielskiego
Pani Agnieszka, nauczycielka j.kaszubskiego, etyki terapii-pedagogicznej
Pani Malwina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pani Tamara – nauczycielka języka hiszpańskiego

Pani Joanna – nauczycielka języka hiszpańskiego

Pani Barbara – wychowawczyni świetlicy
Pan Robert, nauczyciel wychowania fizycznego

Pan Stanisław, nauczyciel muzyki

Pani Anna – nauczycielka języka angielskiego
Pani Dominika – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Pani Aleksandra , nauczycielka matematyki

Pani Olimpia – nauczycielka plastyki, techniki i informatyki.
Pani Marlena – nauczycielka wspomagająca

Pani Marta – psycholog

Pani Milena – logopeda
Pani Dorota – sekretarka szkoły
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH