Kadra

Pani Joanna, dyrektor szkoły nauczycielka j.angielskiego

Pani Agnieszka, zastępca dyrektora, nauczycielka j.kaszubskiego, etyki terapii-pedagogicznej

Pani Agata, nauczycielka j.angielskiego
Pani Agata, wychowawczyni świetlicy
Pani Agnieszka, nauczycielka matematyki

Pan Adrian, nauczyciel informatyki

Pani Aleksandra, nauczycielka wychowania fizycznego

Pani Anna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Barbara, nauczycielka j.hiszpańskiego

Pani Barbara, nauczycielka przyrody, geografii i opiekunka szkolnej wypożyczalni

Pani Beata, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Pani Dominika, nauczycielka j.polskiego
Pani Dorota, sekretarz szkoły
Pani Elwira, nauczycielka chemii i biologii
Pani Ewa, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Ewelina, nauczycielka j.angielskiego
Pani Hanna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Jadwiga, nauczycielka geografii i wychowawczyni swietlicy

Pan Bogusław, nauczyciel religii i etyki

Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego
Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego

Pani Karolina, nauczycielka plastyki i techniki

Pani Katarzyna, logopeda
Pani Kinga, wychowawczyni świetlicy
Pani Luiza, nauczycielka matematyki
Pani Magdalena, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Pani Magdalena, nauczycielka j.angielskiego

 

Pani Małgorzata, nauczycielka j.angielskiego
Pani Małgorzata, psycholog
Pani Marita, nauczycielka j.angielskiego i tańca
Pani Marta, nauczycielka j.angielskiego
Pani Marta, nauczycielka j.hiszpańskiego
Pani Marta, nauczycielka j.hiszpańskiego
Pani Marzena, nauczycielka matematyki
Pani Oksana, nauczycielka j.polskiego
Pani Paulina, wychowawczyni świetlicy socjoterapeutka
Pan Marek, nauczyciel informatyki
Pan Mirosław, nauczyciel fizyki
Pan Piotr, nauczyciel j.polskiego
Pan Sebastian, nauczyciel historii i wos
Pan Robert, nauczyciel wychowania fizycznego

Pan Stanisław, nauczyciel muzyki

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH