Zapisy

  Oddział CET

  Przedszkole CET

  do grupy:

  rok:

  Szkoła podstawowa CET

  rok:

  do klasy:


  Dane osoby zgłaszającej

  Imiona:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:


  Dane dziecka

  Imiona:

  Nazwisko:

  Numer PESEL:

  Obywatelstwo:

  Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

  Miejsce urodzenia:


  Adres zameldowania dziecka

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  Zaznacz, jeśli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania dziecka.
  [group zam_dziecka]


  Adres zamieszkania dziecka

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.):
  taknie

  [/group]


  Dane matki

  Imiona:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Zaznacz, jeśli adres zamieszkania matki jest inny niż adres zameldowania dziecka.
  [group zam_matki]


  Adres zamieszkania matki

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  [/group]


  Dane ojca

  Imiona:

  Nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Zaznacz, jeśli adres zamieszkania ojca jest inny niż adres zameldowania dziecka.
  [group zam_ojca]


  Adres zamieszkania ojca

  Ulica i numer mieszkania:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Gmina:

  [/group]


  Dane obecnej szkoły dziecka

  Nazwa i numer szkoły:

  Ulica i numer:

  Miejscowość:


  Oświadczenia i upoważnienia

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska w procesie rekrutacji.


  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowej 3, 80-180 Kowale.
  • Inspektorem ochrony danych jest osoba upoważniona przez organ prowadzący Szkołę Podstawową CET.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH