Zajęcia dotyczące kosmosu w grupie „Wybuchowych Naukowców”

W minionym tygodniu „Wybuchowi Naukowcy” poznali nazwy oraz położenie planet. Za pomocą masy papierowej i farb stworzyli własny Układ Słoneczny. Praca pt. „Nasz mały kosmos”.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH