Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Naukę języka angielskiego nasi wychowankowie rozpoczynają od najmłodszej grupy wiekowej (2,5 – 3 latki). Nauczanie odbywa się na zasadzie dwujęzyczności i polega na ścisłej współpracy wychowawcy z lektorem języka angielskiego. Lektor języka angielskiego przebywa z dziećmi od 5 do 13 bloków edukacyjnych (w zależności od grupy wiekowej) w ciągu tygodnia w różnych momentach dnia. W tym czasie przeprowadza z dziećmi zajęcia oraz wspomaga nauczyciela w sprawowanej opiece nad dziećmi, w kontakcie z nimi posługując się wyłącznie językiem angielskim. Nasi lektorzy korzystają w swojej pracy z książek i materiałów różnych wydawnictw m. in. Oxfordu, Longmann, Macmillan, przygotowują dzieci do prezentacji w trakcie różnych uroczystości, prezentują zwyczaje obchodząc różne święta kultury anglosaskiej i amerykańskiej.

Język hiszpański

Osoba prowadząca: Małgorzata Potocka
Nauka języka hiszpańskiego odbywa się poprzez gry, zabawy i naukę piosenek. Dzieci mają również okazję zapoznać się z tradycjami oraz kulturą Hiszpanii.

Kodowanie na dywanie

Czy chcemy, czy nie, wszyscy żyjemy w świecie pełnym kodów. Na przykład litery to kody językowe, cyfry – kody liczbowe, a nuty pozwalają kodować dźwięki.
Zabawy z kodowaniem są dla dzieci źródłem radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dzieci działają w grupie, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje społeczne. Wykonując różne zadania dzieci czują się zauważane i wzrasta ich poczucie własnej wartości. Same zalety 🙂

Sport z elementami gimnastyki korekcyjnej

Osoba prowadząca: Robert Zieliński
“Sport dla najmłodszych” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęte w nim działania kładą nacisk na podnoszenie sprawności podopiecznych, inspirowanie do twórczego działania oraz kształtowanie wcześniej nabytych umiejętności. Program zajęć dodatkowych został opracowany oraz dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci, tak aby czas wolny spędzić w sposób aktywny.

Muzyka z rytmiką

Osoba prowadząca: Stanisław Ładziak
Nadrzędnym celem zajęć muzyczno-rytmicznych jest umożliwienie dzieciom twórczej i odtwórczej ekspresji muzycznej i ruchowej. Na zajęciach stosujemy różne formy umuzykalniania: śpiewamy, słuchamy, gramy na instrumentach, wykonujemy ćwiczenia słuchowe i prowadzimy zabawy ruchowe. Ponadto do ćwiczeń słuchowych wykorzystujemy tablicę interaktywną.

Taniec towarzyski

Osoba prowadząca: Szkoła Tańca Dance Pro
Człowiek poprzez ruch wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia. Rytm i ruch zrodził taniec, który jest jedną z najstarszych form ruchowych uprawianych przez człowieka. Taniec zawsze spełniał i spełnia rolę środka usprawniającego motoryczność ludzką, czynnika wpływającego na rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej człowieka i określonych cech motorycznych. Jest formą gimnastyki, która dotlenia organizm i wzmacnia serce. Poprawia też kondycję mięśni. W żywiołowym tańcu można rozładować złe emocje, agresję i frustrację.

Taniec nowoczesny

Osoba prowadząca: Marita Kowalska
Podczas zajęć ruchowo – tanecznych dzieci biorą udział w zabawach integracyjnych oraz muzyczno – ruchowych. Wspólnie tworzymy również projekt polegający na przekazaniu głównych wartości życiowych takich jak miłość, przyjaźń i pasja za pomocą tańca i ruchu.

Szachy

Osoba prowadząca: Karol Majewski
Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w wieku przedszkolnym wpływa wszechstronnie na ich rozwój. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły.

Robotyka

Osoba prowadząca: Adrian Kondraciuk
Zajęcia z Lego WeDo wprowadzą Twoje dziecko w świat robotyki i programowania. Mali konstruktorzy zbudują proste roboty z kolorowych klocków Lego, a następnie ożywiają je przy pomocy łatwego, oprogramowania. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Lego WeDo to przede wszystkim zabawa, która uczy w przyjazny i zabawny sposób.

Piłka nożna

Piłka nożna dla dzieci jako sport zespołowy pozwala poczuć ducha zdrowej rywalizacji i nauczyć się zasad gry fair play. To zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcające do biegania, a także rozwijające umiejętność taktycznego myślenia i analizowania.
Piłka nożna dla dzieci w naszym wykonaniu odbywa się pod czujnym okiem profesjonalnych trenerów i pasjonatów, jest gwarancją bezpieczeństwa i radosnej atmosfery.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH