XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika
Opis:
Każdy autor może zgłosić do konkursu zestaw 3 (każdy powielony 4 razy ) wierszy o dowolnej tematyce.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
Nagrody:
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Dla dzieci i młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 15.03.2017

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH