Wycieczka VI A do Muzeum II Wojny Światowej

Dnia 16 października klasa VI A uczestniczyła w lekcji muzealnej organizowanej w Muzeum II Wojny Światowej. Zajęcia o tytule “Bohaterowie znani i nieznani” poświęcone były między innymi postaci Maksymiliana Kolbego, Janusza Korczaka a także Alka Dawidowskiego. Uczniowie dowiedzieli się, że opór można stawiać na wiele różnych sposobów, niekoniecznie z bronią w ręku. Lekcja była bardzo ciekawa a budynek muzeum wzbudził w uczniach zachwyt.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH