Wolontariat

Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli angażują się w wolontariat czyli pomoc potrzebującym. Każdy może przystąpić do szkolnego koła albo zaangażować się w różnorodne akcje, które organizujemy w ciągu całego roku szkolnego. Oprócz szeregu działań mających na celu wsparcie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, wspieramy ogólnopolskie akcje, takie jak „Szlachetna Paczka” czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH