Warsztaty artystyczne grup 0

We wtorek 15 marca dzieci z grup 0A, 0B i OC uczestniczyć będą w  warsztatach artystycznych, podczas których wykonywać będą odlewy gipsowe. Dzieci dowiedzą się jakie zastosowanie ma gips i w jaki sposób się go pozyskuje. Warsztaty artystyczne rozwijają sprawność manualną, orientację przestrzenną, a także wrażliwość na sztukę – wpływają na rozwijanie wyobraźni, fantazji, uczą kreatywnego myślenia – pozwalają na odkrywanie uzdolnień i talentów – dają uczucie radości i zadowolenia z uzyskanych efektów – są sposobem na wyrażanie emocji, odreagowanie i wyciszenie – poprawiają komunikację z otoczeniem, uczą pracy w grupie.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH