Tydzień Książki w CET

W maju zwracamy wyjątkową uwagę na rozwijanie zainteresowań czytelniczych naszych uczniów. Funkcjonujące w codziennym życiu różnorodne środki przekazu: telewizja, komputer, film wpływają na rozwój psychiczny i kulturalny dziecka. Jednak najbardziej wartościowym elementem rozwoju osobowości młodego człowieka pozostaje książka. W książkach odnajdziemy to, co najcenniejsze do przekazania. Książka uczy myśleć, odróżniać dobro od zła, rozumieć innych i rozwijać samego siebie przez konfrontację własnych postaw z postawami książkowych bohaterów.

 

Książka uczy szacunku do pracy i rozwijania sprawiedliwości społecznej, kształtuje wrażliwość na poprawność języka i ortografii, wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię dziecka oraz logikę myślenia, zapamiętywania faktów i zdarzeń.

 

Nasze działania opierały się na:

  • projektowaniu okładek ulubionych książek,
  • ilustrowaniu przeczytanych opowiadań,
  • pisaniu klasowych wierszy i bajek,
  • czytaniu młodszym przez starszych kolegów,
  • wykonywaniu prezentacji dotyczącej czytelnictwa.