Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Program:
25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.
29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład:
6·?=54
24:?=8
?:7=6
56=7·?
63:7=?

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!
Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Szkolni koordynatorzy:
Luiza Napiątek
Agnieszka Wierzejska

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH