Samorząd

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej CET

Opiekunowie Samorządu: Pani Agata, Pani Karolina

Przewodniczący: Jan z klasy 8A
Zastępca: Milena z klasy 6A
Skarbnik: Emilia z klasy 8B

Cele i zadania:

  • pomaganie w planowaniu życia i pracy w szkole oraz tworzenie przyjaznej atmosfery,
  • realizowanie pomysłów przedstawionych władzom szkoły oraz organizowanie wolnego czasu uczniów,
  • dbanie o dobre imię szkoły,
  • organizowanie prac na rzecz środowiska szkolnego m.in. :- dbanie o prowadzenie gazetki samorządowej,
   – dbanie o losowanie „Szczęśliwego Numerka”
   – współdziałanie z innymi zespołami oraz wolontariatem i wspieranie ich w realizacji zbiórek na m.in.: schroniska dla bezdomnych zwierząt, domy dziecka
   – występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych takich jak: kiermasze świąteczne, dni filmowe oraz tematyczne, dyskoteki szkolne, konkursy,
   – prowadzenie radiowęzła oraz audycji radiowych na przerwach.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH