Samorząd

Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. Jest inspiratorem  i organizatorem życia kulturalnego uczniów, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Uczniowie należący do Samorządu uczestniczą w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, a także współpracują z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną. Organizują różnorodne akcje pomocy w formie wolontariatu. Zadaniem samorządu jest reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego oraz dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacanie jej tradycji.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH