Samorząd

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej CET

Opiekunowie Samorządu: Pani Agata, Pani Paulina, Pani Elwira

Przewodnicząca: Nastazja kl.8a
Zastępca: Lena kl. 8a
Skarbnik: Bartosz kl.7b

Członkowie: Łukasz kl. 5b, Maja 8b, Emilia 7b, Wiktoria 6a, Agata 4a Cele i zadania:

  • pomaganie w planowaniu życia i pracy w szkole oraz tworzenie przyjaznej atmosfery,
  • realizowanie pomysłów przedstawionych władzom szkoły oraz organizowanie wolnego

   czasu uczniów,

  • dbanie o dobre imię szkoły,
  • organizowanie prac na rzecz środowiska szkolnego m.in. :

   – dbanie o prowadzenie gazetki samorządowej,
   – dbanie o losowanie „Szczęśliwego Numerka”
   – współdziałanie z innymi zespołami oraz wolontariatem i wspieranie ich w realizacji zbiórek na m.in.: schroniska dla bezdomnych zwierząt, domy dziecka
   – występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych takich jak: kiermasze świąteczne, dni filmowe oraz tematyczne, dyskoteki szkolne, konkursy,
   – prowadzenie radiowęzła oraz audycji radiowych na przerwach

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH