Projekt ” Dzieci listy piszą”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszej edycji projektu ” Dzieci listy piszą”. Miał on na celu utrzymanie kontaktu listownego, wymianę doświadczeń, wzbogacenie języka pisanego i jego warsztatu miedzy dziećmi w kraju i tymi, które uczą się w polskich szkołach za granicą.
Dziękujemy szkole w Maidstone za interesujące listy i słodkie niespodzianki!

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH