PROJEKT ekologia 4 ŻYWIOŁY w SP CET

23 -24 listopada 2016r.
W programie:
· Doświadczenia
· Spotkania z ciekawymi ludźmi
· Występy klas
Nadrzędnym celem projektu jest:
-przybliżenie dzieciom świata przyrody;
-ukazanie naturalnego piękna natury;
-uświadomienie ról, jakie pełnią żywioły;
-pokazanie, na czym polega integracja człowieka z przyrodą.
Dzięki metodzie projektu edukacyjnego uczniowie będą mieli szansę na wykonanie eksperymentów, wnioskowanie a także twórcze działania w salach, które na ten czas staną się polem do zdobywania wiedzy z zakresu ekologii.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH