Projekt edukacyjny – chemia teatru

W poniedziałek, 25 lutego 2019 roku, uczniowie z klasy 7A wraz z wychowawcą i nauczycielem uczącym: chemii, biologii oraz przyrody udali się do Teatru Szekspirowskiego na warsztaty chemiczne. Celem projektu było zainspirowanie młodych ludzi: chemią, fizyką, matematyką i biologią, jako przedmiotami przydatnymi w każdej dziedzinie życia, poprzez praktyczne zajęcia warsztatowe oparte na technikach teatralnych.

W trzech blokach zajęciowych skupiających się na doskonaleniu określonych umiejętności, uczestnicy mieli możliwość poznania interesujących doświadczeń chemicznych (wybuchy sceniczne, dym, dżin w butelce itd.), przezwyciężenia tremy (tworzenie rekwizytów aktorskich + scenki teatralne), czy zgłębienia wiedzy na temat mechanizmów rządzących ciałem i umysłem człowieka (emocje i dźwięk w grze aktora, obliczenia w pracy technika teatralnego).

Po udziale w interesujących warsztatach chemicznych udaliśmy się do pączkarni na ciepłe, pyszne pączki ;).

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH