Poradnia psychologiczno‑pedagogiczna

Witamy Państwa w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CET, która powstała, by rozszerzyć zakres świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu oraz w Szkole Podstawowej CET. Pomoc udzielana dzieciom będzie polegać na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, natomiast rodzice i nauczyciele będą uzyskiwać wsparcie w rozwiązywaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CET to specjalistyczna placówka pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Pomagamy dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju, dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi lub wychowawczymi, wspieramy dzieci szczególnie uzdolnione. Głównym celem naszych działań jest świadczenie usług z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej w sposób sprawny, profesjonalny i przyjazny dla klienta.

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

  • diagnozę,
  • konsultacje,
  • terapię,
  • psychoedukację,
  • doradztwo,
  • mediację,
  • działalność profilaktyczną,
  • działalność informacyjną.
 

Wychowanie i edukacja dzieci to ogromna odpowiedzialność. W realizacji tego niezwykłego zadania towarzyszyć będzie nam wykwalifikowany i doświadczony zespół – serce naszej poradni.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH