Podsumowanie Drzewa Pomysłów

Dnia 4 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym podsumowano “Drzewo pomysłów”.Wszystkie pomysły zostały spisane i przedyskutowane przez wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego.Po burzliwej dyskusji zostały stworzona lista pomysłów uczniów, które są najciekawsze i możliwe do zrealizowania.Samorząd Uczniowski dołoży wszelkich starań aby zrealizować wszystkie bądź większość z nich !

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH