Podsumowanie akcji “Zamiast kwiatka niosę pomoc”.

Drodzy rodzice,
chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za okazanie dobrego serca w zbiórce pieniędzy na działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Somalii. Zebraliśmy 1235,10zł. Pieniądze jutro zostaną przelane na konto PAH.
Dziękujemy również za dobre, miłe słowo, za pomysłowe  formy przekazania funduszy oraz naszym uczniom za zaangażowanie w zbiórkę. Mamy nadzieję, że kolejną akcję “Zamiast kwiatka niosę pomoc” będziemy mogli przeprowadzić w zbliżającym się roku szkolnym.
Pozdrawiamy,
Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH