Podręczniki

SPIS PODRĘCZNIKÓW 

Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w szkole, z wyjątkiem podręczników do nauki języków oraz religii, które zakupują rodzice.

Edukacja Wczesnoszkolna – Seria podręczników „Lokomotywa 1”, wyd. GWO – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Język angielski – Our World STARTER”, wyd. NGLearning, podręcznik + ćwiczenia Podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański „Submarino 1”, wyd. EDELSA, podręcznik + ćwiczenia –Podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice 

Religia – „Poznaję Boży świat”, wyd. Jedność – Podręczniki zakupują rodzice

 

PODRĘCZNIKI

Edukacja Wczesnoszkolna – Seria podręczników „Lokomotywa 2”, wyd. GWO –Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Język angielski – Our World 1 ”, wyd. NGLearning, podręcznik + ćwiczenia Podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański – Kontynuacja podręcznika „Submarino 1”, wyd. EDELSA, podręcznik + ćwiczenia Kontynuacja podręcznika i ćwiczeń.

Religia – „Odkrywam królestwo Boże”, wyd. Jedność  – Podręczniki zakupują rodzice

PODRĘCZNIKI

Edukacja Wczesnoszkolna – Seria podręczników „Lokomotywa 3”, wyd. GWO – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Język angielski – Our World 2 ”, wyd. NGLearning, podręcznik + ćwiczenia podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański – Kontynuacja podręcznika „Submarino 2”, wyd. EDELSA, podręcznik + ćwiczenia – kontynuacja podręcznika i ćwiczeń

Religia – „Jezus jest z nami”, wyd. Jedność” – Podręczniki zakupują rodzice

PODRĘCZNIKI 

Język polski – „Między nami 4”, wyd. GWO –  Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Matematyka – „Matematyka z plusem 4”, wyd. GWO  – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Przyroda  – „Tajemnice przyrody”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Plastyka –  „Do dzieła! 4”, wyd. Nowa Era –  Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Język angielski – „Full Blast 1”, wyd.MM Publications, podręcznik + ćwiczenia. –  Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański – „Submarino 3”, wyd. EDELSA, podręcznik + ćwiczenia – Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice.

Historia Autorski program nauczania. ———————————–

Religia – „Miejsce pełne BOGActw”, wyd. Jedność – Podręczniki zakupują rodzice

Informatyka –  „Lubię to! 4”, wyd. Nowa Era Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

PODRĘCZNIKI

Język polski – „Między nami 5”, wyd. GWO – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Matematyka –  „Matematyka z plusem 5”, wyd. GWOPrzyroda –  „Tajemnice przyrody”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Biologia – „Puls życia 5”, wyd. Nowa Era  – Podręczniki zakupione
z programu MEiN

Geografia – „Planeta Nowa 5”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Informatyka – „Lubię to! 5”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zapewnia szkoła

Język angielski – „Full Blast 1”, wyd.MM Publications,  kontynuacja .+ „Full Blast 2”, wyd.MM Publications, podręcznik + ćwiczenia – Podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański – „Lola y Leo 2” wyd. Difusión- kontynuacja podręcznika i ćwiczeń – Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Historia- Autorski program nauczania – podręczniki nie są wymagane

Religia – “Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, wyd. Jedność  –  Podręcznik  zakupują rodzice

Plastyka- „Do dzieła! 5”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

PODRĘCZNIKI

Język polski – „Między nami 6”, wyd. GWO – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Matematyka –  „Matematyka z plusem 6”, wyd. GWO – Podręczniki zakupione przez program MEiN

Biologia – „Puls życia 6”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione
z programu MEiN

Geografia – „Planeta Nowa 6”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Informatyka – „Lubię to! 6”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Plastyka – „Do dzieła! 6”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Język angielski – „Full Blast 2”, wyd. MM Publications

Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański – “Lola y Leo 2”, wyd. Difusión- Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Historia- Autorski program nauczania – podręczniki nie są wymagane

Religia – “Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, wyd. Jedność – Podręcznik  zakupują rodzice

  

PODRĘCZNIKI

Język polski – „Między nami 7”, wyd. GWO – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Matematyka –  „Matematyka z plusem 7”, wyd. GWOPrzyroda –  „Tajemnice przyrody”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Biologia – „Puls życia 7”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Chemia – „Chemia Nowej Ery 7”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Fizyka- „Spotkania z fizyką 7”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Geografia – „Planeta Nowa 7”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Informatyka – „Lubię to! 7”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Plastyka – „Do dzieła! 7”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Język angielski – „Full Blast 3” wyd. MM Publications, podręcznik + ćwiczenia.

 Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Język hiszpański – “Lola y Leo 2”, wyd. Difusión- kontynuacja podręcznika i ćwiczeń. UWAGA Kontynuacja serii. Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Historia- Autorski program nauczania – podręczniki nie są wymagane

PODRĘCZNIKI  

Język polski – „Między nami 8”, wyd. GWO – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Matematyka –  „Matematyka z plusem 8”, wyd. GWOPrzyroda –  „Tajemnice przyrody”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Biologia – „Puls życia 8”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione z programu MEiN

Chemia – „Chemia Nowej Ery 8”, wyd. Nowa Era – Podręczniki zakupione
z programu MEiN

Fizyka- „Spotkania z fizyką 8”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

WOS – Autorski program nauczania – podręczniki nie są wymagane

Informatyka – „Lubię to! 8”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Edukacja dla bezpieczeństwa  – „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Język angielski – „Full Blast 3”, wyd.MM Publications, kontynuacja podręcznik + ćwiczenia + Repetytorium – UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

Język hiszpański – „Compañeros 2”, wyd. SGEL- kontynuacja podręcznika i ćwiczeń. – Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Historia – Autorski program nauczania – podręczniki nie są wymagane

 Geografia – “Planeta Nowa 8”, wyd. Nowa Era – Podręczniki i ćwiczenia zakupione z programu MEiN

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH