Plan lekcji

Szkoła czynna jest w godzinach 7.00–17.30.
Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.15.
Niektóre z zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, fakultatywnych i sportowych mogą odbywać się przed lekcjami, w godzinach 7.30–8.15.
Niektóre z zajęć pozalekcyjnych mogą kończyć się o godz. 17.45.

Przerwy:
1) 8:05-8:15
2) 9:00-9:10
3) 9:55-10:05
4) 10:50-11:00
5) 11:45-12:05
6) 12:50-13:10
7) 13:55-14:10
8) 14:55:15:00
9) 15:45:15:50

PLANY LEKCJI KLAS ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE “O SZKOLE” -> DOKUMENTY.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH