Pani Ania

Zwracając uwagę na różnorodne potrzeby dzieci – nie tylko te edukacyjne, ale również emocjonalne – podążamy z wychowankiem jego własną ścieżką, która prędzej czy później poprowadzi do celu.

Doświadczenie zawodowe

  • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  • W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe na kierunku zintegrowana wczesna edukacja.
  • Swoją wiedzę i umiejętności zdobyła także podczas rocznego stypendium Arts and Sciences Education na Uniwersytecie Linkopings w Szwecji oraz podczas licznych szkoleń z zakresu twórczej pracy z dziećmi, takich jak „Kiedy maluchy zamieniają się w zuchy”, „Metody rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży”, „Matematyka malucha”, „Uczeń trudny – jak wspierać jego aktywność szkolną”.
  • Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas działalności w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego oraz podczas pracy w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy domek”.
  • W swojej pracy sięga po rozmaite metody i środki dydaktyczne, które pozwalają na twórcze współdziałanie z dziećmi. Bardzo ważna jest dla niej indywidualizacja kształcenia.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH