Olimpusek

We wtorek, tj. 27 marca w sali nr 15 o godzinie 8:00 odbędzie się olimpiada z języka angielskiego OLIMPUSEK dla klas I-III.
Uczniowie biorący udział w olimpiadzie tego dnia zakładają strój galowy oraz przynoszą ze sobą niebieskie lub czarne długopisy.
Wszyscy uczestnicy Olimpuska czekają w swoich salach na nauczyciela, z którym wspólnie przejdą do sali nr 15.
Przewidywany czas trwania konkursu to 50 minut na napisanie testu oraz 15 minut organizacyjnych.
Ważne, aby każdy z uczniów znał swój nr z dziennika.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH