Oferta

 • Edukacja i opieka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–17.30
 • Lekcje matematyki, języka angielskiego oraz hiszpańskiego prowadzone w niewielkich grupach
 • Realizacja Podstawy Programowej
 • Praca metodą projektów edukacyjnych
 • Realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych: językowych, sportowych – piłka nożna, SKS, akrobatyka; artystycznych – chór, taniec, nauka gry na gitarze; szachy, informatyka,
 • Udział w konkursach kuratoryjnych
 • Wycieczki
 • Udział w różnorodnych akcjach charytatywnych
 • Opieka psychologiczno – pedagogiczna
 • Opieka logopedyczna
 • Przerwy śródlekcyjne spędzane na świeżym powietrzu
 • Godzinna przerwa regeneracyjna w zajęciach dla kl. 1-3

Oferta szkoły każdego roku ulega modyfikacji.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH